Irediyo ye-VHF/UHF Digital kanye ne-Analog Two-Way: i-Motorola, i-Motorola Mototrbo, i-Hytera, i-Icom, i-Kenwood, i-Tait.

I-VHF / UHF

Irediyo ye-VHF/UHF Digital kanye ne-Analog Two-Way: i-Motorola, i-Motorola Mototrbo, i-Hytera, i-Icom, i-Kenwood, i-Tait.